ŻYCIE PODPATRZONE

Życie podpatrzone — termin, który zrodzony zo­stał przez film dokumentalny. Jego autorem jest Dżiga Wiertow, znakomity reżyser, jeden z twór­ców światowego i radzieckiego filmu dokumental­nego. Postacie robotnic z okresu pierwszych pię­ciolatek „podpatrzone” i utrwalone na’taśmie fil­mowej stały się już klasyką filmową. „W filmie fabularnym tego rodzaju kreacje musiałyby stwo­rzyć największe aktorki” — czytamy w artyku­le krytycznym tamtych lat.Lecz jakże nowego, powiedziałbym, właści­wego sensu nabiera ta zasada w telewizji! Nie bez powodu dokumentalne formy ukazywa­nia życia zajmują tak dużo miejsca w światowej sztuce.

Jeśli szukasz miejsca w Internecie poświęconego w całości rozrywce to doskonale trafiłeś. Jestem bardzo rozrywkową osobą, znajomi mówią, że nie da się ze mną nudzić, dlatego postanowiłam pisać tego bloga. Mam nadzieję, że serwis Ci się podoba. Zapraszam do czytania!
© 2019 Rozrywka
Powered by WordPress | Designed by: Web Hosting Directory