WAŻNIEJSZE EPIZODY

Reżyser ważniejsze epizody rozgrywa bo­wiem na proscenium — bliżej widza, rzuca na bo­haterów światło punktowe, już jak gdyby tym sa­mym stwarzając odpowiednie „warunki” dla te­lewizji. To jest ważne. Lecz jeszcze ważniejsze jest co innego. Talent Wołodina jest z natury swej „kinematograficzny”, tak się składa, że najlepsi aktorzy wydają się zbyt „teatralni” dla jego sztuk. Dramatopisarz nie musi się udawać na po­szukiwanie swych postaci, dostrzega je wokół sie­bie, .widzi je dosłownie wszędzie, można powie­dzieć, że każdy człowiek stanowi dla niego no­wą postać sceniczną i prawie o każdym może na­pisać sztukę.

Jeśli szukasz miejsca w Internecie poświęconego w całości rozrywce to doskonale trafiłeś. Jestem bardzo rozrywkową osobą, znajomi mówią, że nie da się ze mną nudzić, dlatego postanowiłam pisać tego bloga. Mam nadzieję, że serwis Ci się podoba. Zapraszam do czytania!
© 2019 Rozrywka
Powered by WordPress | Designed by: Web Hosting Directory