TWARZ DZIENNIKARZA

A przecież można zarówno z okularów, jak z marynarki zrobić sprawę zasadniczą i zorgani­zować całą dyskusję na temat „w okularach czy bez okularów” lub „w marynarce czy bez mary­narki”?Powie mi ktoś, że to są rzeczy oczywiste. Zga­dzam się. Ale jednocześnie bardzo ważne. Prze­cież chodzi nie o „zasady zachowania się przed kamerą telewizyjną”, lecz o stosunek czło­wieka z ekranu do człowieka sprzed telewizora.A więc o ’ stosunku do widza. O tym, co decy­duje o kontakcie widza z człowiekiem na małym ekranie.. Inny przykład. Występuje grupa dzien­nikarzy, wśród nich Tatiana Tess. Zbliżenie. Wi­dzimy twarz znanej dziennikarki, która przyszła do studia telewizyjnego. 

Jeśli szukasz miejsca w Internecie poświęconego w całości rozrywce to doskonale trafiłeś. Jestem bardzo rozrywkową osobą, znajomi mówią, że nie da się ze mną nudzić, dlatego postanowiłam pisać tego bloga. Mam nadzieję, że serwis Ci się podoba. Zapraszam do czytania!
© 2019 Rozrywka
Powered by WordPress | Designed by: Web Hosting Directory