TEATR W DOMU?

Czy widz siedzący przed swoim telewizorem po­trafi wczuć się w wielkość, w umowną struk­turę patetyczno-tragicznego spektaklu zrealizo­wanego według sztuki Wiszniewskiego?…Czy dotrze doń wymowa scen masowych, choć­by wymarsz załogi na front?Czy wzruszy go walc marynarski pod gigantycz­nymi lufami dział?… Czy nie ujdą jego uwagi słowa prezenterów zwracających się bezpośrednio do widowni? Nie ma co ukrywać, tu niemal przez cały czas trwania spektaklu należy ogarniać wzro­kiem całą scenę. W sztuce tej nie ma prawie wca­le scen, w których uwaga widza skoncentrowana byłaby na jednej lub dwóch osobach.I jeszcze jedno. Prowodyr — świetna kreacja aktorska Tołubiejewa, jedno ze szczytowych osiąg­nięć tego aktora. Postać jakby wykuta z kamie­nia. 

Jeśli szukasz miejsca w Internecie poświęconego w całości rozrywce to doskonale trafiłeś. Jestem bardzo rozrywkową osobą, znajomi mówią, że nie da się ze mną nudzić, dlatego postanowiłam pisać tego bloga. Mam nadzieję, że serwis Ci się podoba. Zapraszam do czytania!
© 2019 Rozrywka
Powered by WordPress | Designed by: Web Hosting Directory