TEATR RADIOWY

A przecież radio posiada swoją specyfikę i moż­na, na przykład, mówić o teatrze radiowym, jako o   teatrze posiadającym własny rodzaj środków wy­razowych. I są, zapewne, utwory, które najlepiej przedstawiają się w radio. I choć są słuchowiska pamiętane latami, to mimo wszystko radio jest tylko pośrednikiem. Jak dotąd nie urodził się jeszcze artysta, który o rzeczywistości opowiadał­by nam językiem radia…Film, który w swych początkach nie pretendo­wał do miana sztuki, i w którym przez wiele lat widziano tylko cud techniki, rozrywkę, wypraco­wał sobie swój własny język i sobie tylko właści­wy sposób myślenia artystycznego    przerodził się w sztukę, wielką sztukę współ­czesności, która dziś wywiera potężny wpływ na inne sztuki.

Jeśli szukasz miejsca w Internecie poświęconego w całości rozrywce to doskonale trafiłeś. Jestem bardzo rozrywkową osobą, znajomi mówią, że nie da się ze mną nudzić, dlatego postanowiłam pisać tego bloga. Mam nadzieję, że serwis Ci się podoba. Zapraszam do czytania!
© 2019 Rozrywka
Powered by WordPress | Designed by: Web Hosting Directory