TALENT I INDYWIDUALNOŚĆ

Oczywiście nie odrzucam możliwości, iż jakaś obdarzona wielkim talentem indywidualność po­łączy w telewizji różne dziedziny w organiczną całość, nada jej walor sztuki.Być może, uda się ze sobą spoić to, co najważ­niejsze, to, co określamy jako istotę teatru z jed­nej strony i filmu z drugiej. Mam na myśli jedno- czesność aktu przekazu i. aktu odbioru oraz przy­rodzoną niejako filmowi dokumentalność. Lecz powtarzam, powinno się to dokonać w jakiejś wyższego rzędu syntezie, a nie za pomocą noży­czek i kleju, jak czyni się to obecnie. Naprawdę nie doprowadzi to do niczego!Teatr telewizyjny to nie teatr spod znaku jaw­nej umowności teatralnej, a już tym bardziej nie jest hybrydą estetyczną, w której teatr i film w sposób sztuczny zrosły się ze sobą.

Jeśli szukasz miejsca w Internecie poświęconego w całości rozrywce to doskonale trafiłeś. Jestem bardzo rozrywkową osobą, znajomi mówią, że nie da się ze mną nudzić, dlatego postanowiłam pisać tego bloga. Mam nadzieję, że serwis Ci się podoba. Zapraszam do czytania!
© 2019 Rozrywka
Powered by WordPress | Designed by: Web Hosting Directory