SPECJALIZACJA TALENTU

Nazwać to można „specjalizacją talentu”.Pozostawmy na razie skomplikowane zagadnie­nie gradacji tendencji wewnątrz samej sztuki te­lewizyjnego teatru. Jednak nikt nie ma wątpli­wości, że kierownik literacki owego teatru po­winien współpracować z określonym kręgiem pi­sarzy.Upłynie jeszcze trochę czasu, nie tak znów spo­ro, jak sądzę, i zaczniemy mówić: „To jest uro­dzony dramatopisarz telewizyjny”, jak dziś mó­wimy: „Urodzony scenarzysta filmowy”. „Co robić, urodził się, aby pisać dla telewizji. To dar boży. Ma to od Boga” — powiemy, wcale się nie dziwiąc zapominając, że jeszcze dwadzieścia lat temu nikt o telewizji nawet nie słyszał. 

Jeśli szukasz miejsca w Internecie poświęconego w całości rozrywce to doskonale trafiłeś. Jestem bardzo rozrywkową osobą, znajomi mówią, że nie da się ze mną nudzić, dlatego postanowiłam pisać tego bloga. Mam nadzieję, że serwis Ci się podoba. Zapraszam do czytania!
© 2019 Rozrywka
Powered by WordPress | Designed by: Web Hosting Directory