PRAWDZIWOŚĆ POSTACI

W prawdziwość tej postaci wierzymy dopóty, dopóki mieści się ona w konwencji całego spek­taklu. W istocie miejsce Prowodyra jest gdzieś w niekończących się etapach, które przemierza za­kurzonym gościńcem pod bezkresnym niebem. Czyż można wyobrazić sobie takiego Prowodyra w pokoju, gdy pije herbatę przy stole? W naszym pokoju! Przy naszym stole! ‚Powtarzam, postać  Prowodyra uwarunkowana jest umownością sceniczną. Konieczna jest rampa, konieczne odpowiednie oświetlenie, ko­nieczne, jak wyraża się sam Towstonogow, za każ­dym razem odpowiednie „warunki gry” (stwarza je teatr). Wszystko to jest niezbędne po to, aby­śmy uwierzyli w prawdziwość postaci Prowody­ra, w prawdziwość sztuki Wiszniewskiego.

Jeśli szukasz miejsca w Internecie poświęconego w całości rozrywce to doskonale trafiłeś. Jestem bardzo rozrywkową osobą, znajomi mówią, że nie da się ze mną nudzić, dlatego postanowiłam pisać tego bloga. Mam nadzieję, że serwis Ci się podoba. Zapraszam do czytania!
© 2019 Rozrywka
Powered by WordPress | Designed by: Web Hosting Directory