PODPOWIEDŹ EMOCJONALNA

Na ekranie telewizyjnym pojawia się człowiek. Rozmawia z . widzem.. Patrzy widzowi prosto w OCZy.Widz pozostaje; z nim sam na sam. Telewizja w trosce o swego. „osamotnionego’’ odbiorcę sie­dzącego przed telewizorem stara się . mu w jakiś sposób stworzyć,, jeśli można . się tak wyrazić, „sferę oddziaływania emocjonalnego”, w której odbywa – się spotkanie widza ze sztuką. W ten sposób dochodzimy do tego, co nazwałem pod­powiedzią emocjonalną.Całą sprawę można rozpatrzyć w dwóch aspek­tach. Wyłącznie .telewizyjnym, czysto warsztato­wym, i ogólniejszym.— etycznym. Z oboma ma­my do czynienia- w programie, który omówię niżej. Telewizja moskiewska nadaje niekiedy, naj­częściej w. soboty, programy rozrywkowe.

Jeśli szukasz miejsca w Internecie poświęconego w całości rozrywce to doskonale trafiłeś. Jestem bardzo rozrywkową osobą, znajomi mówią, że nie da się ze mną nudzić, dlatego postanowiłam pisać tego bloga. Mam nadzieję, że serwis Ci się podoba. Zapraszam do czytania!
© 2019 Rozrywka
Powered by WordPress | Designed by: Web Hosting Directory