PATETYCZNE PODSUMOWANIE

Patetyczne podsumowanie — to jedna z bar­dziej rozpowszechnionych form podpowiedzi emo­cjonalnej. Wspominałem już o reportażu Nowe w Iwanowie. Bywają w telewizji reportaże udane :nieudane. Ten był nieudany. Włókniarze Iwa­nowa zaproszeni do studia czuli się tam bardzo nieswojo, przypominali ludzi, którzy przygotowują się do pamiątkowego zdjęcia grupowego. Na pytania odpowiadali, monosylabami, albo odczytywali z kartki jakiś niewiele mówiący tekst. Nie została zawiązana więź  emocjonalna między nimi a ludźmi sprzed telewizorów. I mimo wszyst­ko – ria zakończenie tego nieudanego programu prezenterzy radosnymi głosami oznajmiali: „Na spotkaniu: z włókniarzami – Iwanowa dowiedzie­liśmy się o nich wiele nowego!” 

Jeśli szukasz miejsca w Internecie poświęconego w całości rozrywce to doskonale trafiłeś. Jestem bardzo rozrywkową osobą, znajomi mówią, że nie da się ze mną nudzić, dlatego postanowiłam pisać tego bloga. Mam nadzieję, że serwis Ci się podoba. Zapraszam do czytania!
© 2019 Rozrywka
Powered by WordPress | Designed by: Web Hosting Directory