ODPOWIEDZIALNOŚĆ, TELEWIZJI WOBEC INNYCH SZTUK

W powszednim nastroju; jest bowiem człowiek, gdy w piżamie i    domowych pantoflach zasiada przed telewizo­rem, aby spędzić przed nim wieczór. Sztuka może oddziaływać dodatnio na trochę zmęczonego widza i    podciągnąć go do swego poziomu — lub też gdy sama obniża swe loty, stać się sztuką na domowy użytek. Czy wymierna jest w . drugim przypadku szkoda moralna wyrządzona ludziom?Właśnie. dlatego takiej pstrości nabiera zagad- mienie specyfiki telewizyjnej oraz mechanizm jej odbioru. Powriem więcej, tein, wydawałoby się, specyficzny problem nabiera znaczenia ogólnospo­łecznego.:Jakie są więc owe specyficzne środki oddziały­wania telewizji?

Jeśli szukasz miejsca w Internecie poświęconego w całości rozrywce to doskonale trafiłeś. Jestem bardzo rozrywkową osobą, znajomi mówią, że nie da się ze mną nudzić, dlatego postanowiłam pisać tego bloga. Mam nadzieję, że serwis Ci się podoba. Zapraszam do czytania!
© 2019 Rozrywka
Powered by WordPress | Designed by: Web Hosting Directory