NA CZYM POLEGA BŁĄD?

Błąd najwidoczniej polega na tym, że telewizja na pierwszy rzut oka zdaje się być bliższa filmo­wi niż teatrowi. „Jeśli między teatrem i filmem jest głęboka różnica, to nie ma jej — moim zda­niem — wcale między filmem i telewizją’’ — pi­sze w swych Rozmyślaniach o sztuce filmowej Rene Clair. Opinia ta jest dość rozpowszechniona. Obraz rzutowany na ekran, żądanie dokumental- ności stylu, wiele czynników zdaje się ją potwier­dzać.Jednakże osobiście nie widzę, aby zwykłe zastą­pienie telewizji .filmem miało jakiekolwiek per­spektywy. Natomiast w jej estetycznych – powiąza­niach z teatrem, na styku telewizji i teatru kryją się (jestem przekonany) nie znane jeszcze-możli­wości telewizji przyszłości.

Jeśli szukasz miejsca w Internecie poświęconego w całości rozrywce to doskonale trafiłeś. Jestem bardzo rozrywkową osobą, znajomi mówią, że nie da się ze mną nudzić, dlatego postanowiłam pisać tego bloga. Mam nadzieję, że serwis Ci się podoba. Zapraszam do czytania!
© 2019 Rozrywka
Powered by WordPress | Designed by: Web Hosting Directory