KRYZYS MIESZKANIOWY NA PARNASIE

Na łamach czasopisma „Iskusstwo kino” A. Ju- rowski, którego redakcja przedstawia jako pra­cownika naukowego Uniwersytetu Moskiewskie­go (dodajmy — specjalizującego się w problema­tyce telewizyjnej) pisze: „…już teraz, dzisiaj, telewizja stanowi wspaniały środek wyrazu arty­stycznego, nowy, interesujący i ważny pod wzglę­dem społecznym rodzaj sztuki”.Dla Jurowskiego wszystko jest jasne. Nie ma on żadnych wątpliwości. Wydzielił nawet w swoim tekście słowo „dzisiaj” kursywą. Dla niego sprawa jest już przesądzona.Nie chciałbym uchodzić za sceptyka. Lecz, do­prawdy, za wcześnie chyba mówić o wprowadze­niu na Parnas nowej (której kolejno?) muzy. Tym bardziej że nad Parnasem zawisła’ groźba „kry­zysu mieszkaniowego”.

 

Jeśli szukasz miejsca w Internecie poświęconego w całości rozrywce to doskonale trafiłeś. Jestem bardzo rozrywkową osobą, znajomi mówią, że nie da się ze mną nudzić, dlatego postanowiłam pisać tego bloga. Mam nadzieję, że serwis Ci się podoba. Zapraszam do czytania!
© 2019 Rozrywka
Powered by WordPress | Designed by: Web Hosting Directory