EMOCJONALNY BILANS

A więc po sporządzeniu bilansu emocjonalnego „strat”, i „zysków” widza, który postanowił za­znajomić się z nową (przepraszam starą — no­wych przecież nie pokazują) sztuką teatralną na ekranie telewizora, możemy z * dość dużym praw­dopodobieństwem określić typ spektakli teatral­nych, które tracą lub zyskują przy transmisji te­lewizyjnej. Wszystko zależy tutaj od owego specy­ficznego skoncentrowanego rodzaju percepcji.Albo inaczej: kiedy i w jakich przypadkach te­lewizja wchodzi we współzależność ze sztuką sce­niczną, odsłania nam. swe powinowactwo z nią, a w jakich w sposób niezaangażowany świadczy tylko teatrowi usługi, pozostając wyłącznie tech­nicznym środkiem przekazu.Lecz spójrzmy na ekran.

Jeśli szukasz miejsca w Internecie poświęconego w całości rozrywce to doskonale trafiłeś. Jestem bardzo rozrywkową osobą, znajomi mówią, że nie da się ze mną nudzić, dlatego postanowiłam pisać tego bloga. Mam nadzieję, że serwis Ci się podoba. Zapraszam do czytania!
© 2019 Rozrywka
Powered by WordPress | Designed by: Web Hosting Directory