ELEMENTARNA POKUSA

Oczy­wiście wszystko to stanowi elementarną formę szacunku dla sztuki. Najprostszą. Nie jest to na­wet jeszcze sam szacunek, lecz tylko wstępny jego warunek. Bez niego spotkanie ze sztuką nie do­szłoby w ogóle do skutku. tym niebezpieczniejsza jest pod tym ;wzglę- dem absolutna bezbronność telewizji. Nie jest ona w stanie postawić żadnych warunków, wstępnych. Powinna sama, jedynie mocą swego oddziaływa­nia — od tego zaczęliśmy, naszą- pogawędkę — nauczyć widza szacunku dla siebie. A jeśli do . tego dodamy, że za’ telewizją stoi teatr, film, częściowo i literatura, wówczas stanie się dla.nas jasne, jak wielka jest odpo­wiedzialność telewizji wobec sztuki, i wobec tych milionów ludzi, w.’których oczach powinna ona albo nadać sztuce właściwą rangę, albo ją zdyskwalifikować.

Jeśli szukasz miejsca w Internecie poświęconego w całości rozrywce to doskonale trafiłeś. Jestem bardzo rozrywkową osobą, znajomi mówią, że nie da się ze mną nudzić, dlatego postanowiłam pisać tego bloga. Mam nadzieję, że serwis Ci się podoba. Zapraszam do czytania!
© 2019 Rozrywka
Powered by WordPress | Designed by: Web Hosting Directory