CZYTAĆ CZY MÓWIĆ?

Najważniejsze, zasadnicze elementy specyfiki tele­wizyjnej zostały już określone i nikt nie wy­stępuje przeciwko nim. Jeszcze/przed kilku laty stanowiły coś nowego, trzeba było szukać.odpo­wiednich słów w celu’ich określenia, dziś nato­miast wszyscy dobrze wiedzą, że: telewizji nie należy czytać, lecz mówić’ kontakt z widzem w telewizji ma charakter kameralny, intymny,— program – telewizyjny wywołuje -, u widza poczucie współuczestnictwa, tak zwany „efekt obecności’zachowanie się przed obiektywem  kamery powinno być naturalne, nosić znamiona impro­wizacji. 

Jeśli szukasz miejsca w Internecie poświęconego w całości rozrywce to doskonale trafiłeś. Jestem bardzo rozrywkową osobą, znajomi mówią, że nie da się ze mną nudzić, dlatego postanowiłam pisać tego bloga. Mam nadzieję, że serwis Ci się podoba. Zapraszam do czytania!
© 2019 Rozrywka
Powered by WordPress | Designed by: Web Hosting Directory