CZY TYLKO ROLA POŚREDNICZENIA?

Oczywiście można obejść się i bez iprób szuka­nia odpowiedzi na powyższe pytanie. Można wy­korzystywać telewizję wyłącznie :; „usługowo”: w celach wykładowych, do przekazywania osta­tnich wiadomości, wyświetlania filmów. Lecz po­stąpić tak, byłoby jednoznaczne ze sprowadzeniem współczesnej fotografii  — która na naszych oczach przekształca się w sztukę— do roli dostar­czycieli zwykłych zdjęć paszportowych.  Z drugiej strony, nie należy też naszego domo­wego ekranu -. przedstawiać jako bezbronnej owieczki w. tym sensie, że niby każdy mieszczań­ski widz mógłby sprowadzić go, a razem z nim sztukę do swego poziomu.

Jeśli szukasz miejsca w Internecie poświęconego w całości rozrywce to doskonale trafiłeś. Jestem bardzo rozrywkową osobą, znajomi mówią, że nie da się ze mną nudzić, dlatego postanowiłam pisać tego bloga. Mam nadzieję, że serwis Ci się podoba. Zapraszam do czytania!
© 2019 Rozrywka
Powered by WordPress | Designed by: Web Hosting Directory