Author Archives: Katarzyna Smuda

BEZPOŚREDNIOŚĆ PRZEŻYĆ

Pozbawieni są bezpośredniości przeżyć, które daje wyłącznie bezpośrednie obcowanie z akto­rem, oddychanie wspólnym z nim powietrzem. Aktorem, który przekazuje nam swój stan psy­chiczny, napięcie nerwów. A więc pozbawieni są tego, co kiedyś nazywano „magnetyzmem serc”.Pozbawieni są. trzeciego wymiaru, koloru, nie mówiąc już o tym, że wyrazistość obrazu telewi­zyjnego często pozostawia wiele do życzenia: W takiej samej sytuacji jak widz w;teatrze, jest widz telewizyjny tylko w jednym, być może najważniejszym przypadku.

Jeśli szukasz miejsca w Internecie poświęconego w całości rozrywce to doskonale trafiłeś. Jestem bardzo rozrywkową osobą, znajomi mówią, że nie da się ze mną nudzić, dlatego postanowiłam pisać tego bloga. Mam nadzieję, że serwis Ci się podoba. Zapraszam do czytania!

WRAŻENIE WSPÓŁUCZESTNICTWA

I jeden, i drugi mają wrażenie współuczestni­ctwa w widowisku, które powstaje w da­nej chwili, niejako rodzi się na oczach. Są świadkami i przeżywają wspólnie spektakl, któ­ry nigdy już dokładnie tak samo nie zostanie powtórzony, są współuczestnikami same­go procesu jego powstawania.Cały problem w ten sposób sprowadza się do określenia cech, które wyznaczają estetyczną na­turę teatru jako sztuki. Jest sprawą oczywistą, że siedząc w pokoju nie ma się najmniejszego wpływu na przebieg spek­taklu, aktorzy nie widzą dezaprobaty malującej się na twarzach telewidzów, nie dociera też do nich uznanie wyrażone oklaskami. 

Jeśli szukasz miejsca w Internecie poświęconego w całości rozrywce to doskonale trafiłeś. Jestem bardzo rozrywkową osobą, znajomi mówią, że nie da się ze mną nudzić, dlatego postanowiłam pisać tego bloga. Mam nadzieję, że serwis Ci się podoba. Zapraszam do czytania!

SZCZEGÓLNE SKUPIENIE

Lecz owo szcze­gólne skupienie, szczególna aktywność odbioru, będąca wynikiem tego, że ogląda się widowisko powstające w danej chwili, ów „efekt obecności” dane są w pełni, a nawet w wyostrzonej formie widzowi telewizyjnemu.I w końcu po stronie zysków (gdyż i one istnieją) widzów, którzy oglądają spektakl na ma­łym ekranie, maimy do odnotowania: Możliwość w odpowiednim momencie prze­kroczenia niejako rampy i zbliżenia się do akto­ra, znalezienia się tuż obok niego, wyeliminowa­nia ze swego pola .widzenia wszystkiego, co jest zbędne, skoncentrowanie się na jego oczach czy rękach. 

Jeśli szukasz miejsca w Internecie poświęconego w całości rozrywce to doskonale trafiłeś. Jestem bardzo rozrywkową osobą, znajomi mówią, że nie da się ze mną nudzić, dlatego postanowiłam pisać tego bloga. Mam nadzieję, że serwis Ci się podoba. Zapraszam do czytania!

WZBOGACENIE SZTUKI

Obiektyw telewizyjny wzbogaca sztukę sceniczną o jeden z najciekawszych środków wy­razowych filmu, o zbliżenie, oddzielne uka­zanie szczegółu artystycznej kompo- pozycji, wygodę polegającą na tym, że nie trzeba płacić za bilet, nie musi się po zakończeniu przed­stawienia jechać do domu gdzieś na drugi koniec miasta,- a w ogóle można „opuścić widownię”,zerwać swój kontakt ze sztuką w dowolnej chwi­li.Dopatruję się w tym jednocześnie i niedostatku, lecz jest to odrębny temat, do którego jeszcze wró­cę.

Jeśli szukasz miejsca w Internecie poświęconego w całości rozrywce to doskonale trafiłeś. Jestem bardzo rozrywkową osobą, znajomi mówią, że nie da się ze mną nudzić, dlatego postanowiłam pisać tego bloga. Mam nadzieję, że serwis Ci się podoba. Zapraszam do czytania!