ANALOGICZNIE

Nie wiemy, jak formować się będą środki wyra­zowe telewizji jako samodzielnej. sztuki. Nie wie­my, czy wypracuje ona sobie własny, język w spo­sób samoistny, czy też odbędzie się to_ przez tran­sformację innych — pokrewnych — sztuk. Może analogicznie jak w przypadku filmu na­stąpi podział na „telewizję dokumentalną” i „te­lewizję fabularną” i będą się one rozwijać równo­legle jako dwie odrębne dziedziny sztuki; Może będą się uzupełniać dając najbardziej zaskakujące rozwiązania. Może dadzą też — na wyższym eta­pie — pewną syntezę. Długo sprzeciwiałem ‘ się kupieniu telewizora. Przytaczałem racje, ‘ którymi zwykle w takich przypadkach człowiek się posługuje.

Jeśli szukasz miejsca w Internecie poświęconego w całości rozrywce to doskonale trafiłeś. Jestem bardzo rozrywkową osobą, znajomi mówią, że nie da się ze mną nudzić, dlatego postanowiłam pisać tego bloga. Mam nadzieję, że serwis Ci się podoba. Zapraszam do czytania!
© 2019 Rozrywka
Powered by WordPress | Designed by: Web Hosting Directory