//////
Październik 24, 2016, Autor: admin, Dodaj komentarz

GDZIE TU FANTAZJA

Kategorie : Telewizja i my

Lecz gdzie tu fantazja? Oto dziesiątki milionów ludzi przywarło do swoich ekranów telewizyj­nych. Ciekawość? Chęć zobaczenia tego, który w ciągu kilku minut stał się najsłynniejszym czło­wiekiem w świecie? Nie, tu wchodzi w rachubę rzecz inna, o wiele ważniejsza. Tu wydaje mi się .istotne owo naturalne pragnienie zrozu­mienia tego człowieka, poznania go bliżej, chęć osobista dotarcia do jego wnętrza, z pominięciem słów komentatorów, wrzawy konferencji praso­wych i olbrzymiego zdjęcia na pierwszych stro­nach gazet.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *